5 Ocak 2011 Çarşamba

HAMİLEYKEN OKUNMASI GEREKEN DUALAR
Hamileliğim süresince Yasin, Abese, Meryem, İnşikak, inşirak ve keyf sürelerini okumaya gayret ettim. Ve süreklide elimi karnıma koyup Allah'ın isimlerinden olan El-Musavvir ismini zikr ettim. Ayrıca ağrılarım olduğunda Ya- Şafi isminide zikr ettim.


Doğuma girmeden okuma şansınız olursa eğer bunları okuyun. İnşaAllah olurda okuyabilirim. 
1. Meryem Suresi
2. Fatiha-Yasin-Tebareke-Amme
3. Ashâb-ı Kehf
   
Yemlîhâ, Mekselînâ, Mislînâ, Mernûş, Debernûş, Şâzenûş, Kefeştatayyûş ve köpekleri Kıtmîr'dir.(üstünde de taşınabilir)

4. Doğum yapacak hanımın sıhhat ve kolaylıkla doğumunu yapması niyetiyle, Önce Âyete’l-Kürsî okunur, sonra (Felâk ve Nâs) sûreleri okunur. Bunlardan sonra da şu âyet okunur:
"İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemın" A'raf suresi/54.

Doğum Anında Tekrarlanacaklar:
   
( Doğum yapan ve onu bekleyenler tarafından)
1.    la ilahe ente sübhaneke inni küntü minezzalimin
2. İnşirah suresi
3.     Rabbiyesir duası
Rabbiyesir vela tuasır Rabb, temim Bil hayr.
4. İnşikak suresi ilk üç ayet:
5. Abese suresi 20. Ayet:
Sümmmessebile yesserah (özellikle doğum ve sancı anında tekrarlanmalı)
Anlamı: Sonra ona (doğmasında, hayır ve şerri seçmesinde) yolu kolaylaştırdı

İnşaAllah tüm hamilelerin doğumu kolay geçer Rabbim yardımcımız olsun, bebeklerimizi sağlıklı sıhhatli kucağımıza alıp büyütmeyi nasip eylesin.