25 Aralık 2011 Pazar

31 ARALIK MEKKE'NİN FETHİ


Andolsun Allah, elçisinin gördüğü rüyanın hak olduğunu doğruladı. Eğer Allah dilerse, mutlaka siz Mescid-i Haram'a güven içinde, saçlarınızı tıraş etmiş, (kiminiz de) kısaltmış olarak (ve) korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah, sizin bilmediğinizi bildi, böylece bundan önce size yakın bir fetih (nasib) kıldı. (Fetih Suresi, 27)
Peygamber Efendimiz, Medine'de iken gördüğü bir rüyasında, müminlerin güven içinde Mescid-i Haram'a girdiklerini ve Kabe'yi tavaf ettiklerini görmüş ve müminleri bu haberle müjdelemişti. Çünkü, Mekke'den Medine'ye hicret eden müminler, o zamandan beri Mekke'ye gidemiyorlardı.
Allah, Peygamberimiz (sav)'e katından bir yardım ve destek olarak Fetih Suresi'nin 27. ayetini vahyetmiş ve rüyasının doğru olduğunu eğer Allah dilerse müminlerin Mekke'ye girebileceklerini bildirmiştir. Gerçekten de, bir süre sonra, önce Hudeybiye Barışı ve ardından gelen Mekke'nin fethi ile, Müslümanlar aynı ayette bildirildiği gibi güven içinde Mescid-i Haram'a girmişlerdir. Böylece Allah, Peygamber Efendimizin önceden haber verdiği müjdenin gerçek olduğunu göstermiştir.
Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Fetih Suresi'nin 27. ayetine dikkat edilirse, Mekke'nin fethinden önce gerçekleşecek bir başka fetihten daha söz edildiği görülecektir. Nitekim ayette haber verildiği gibi Müslümanlar, önce Yahudilerin elinde bulunan Hayber Kalesi'ni fethetmişler, daha sonra da Mekke'ye girmişlerdir.

Mekke'nin fethinin müjdelendiği diğer ayetlerden bazıları ise şöyledir:
Onlara karşı size zafer verdikten sonra, Mekke'nin göbeğinde ellerini sizden ve sizin de ellerinizi onlardan çeken O'dur. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. (Fetih Suresi, 24)
Şüphesiz, Biz sana apaçık bir fetih verdik. Öyle ki Allah, senin geçmiş ve gelecek (her) günahını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola yöneltsin. Ve Allah, sana 'üstün ve onurlu' bir zaferle yardım etsin. (Fetih Suresi, 1-3)
İsra Suresi'nin 76. ayetinde ise, inkarcıların da Mekke'de kalamayacakları şöyle bildirilmiştir:
Neredeyse seni (bu) yerden (yurdundan) çıkarmak için tedirgin edeceklerdi; bu durumda kendileri de senden sonra az bir süreden başka kalamazlar. (İsra Suresi, 76)
Takvim Nedir?
Evvela size takvim hakkında bir ufak hatırlatma yapacağım beni çok dinleyenler hatırlarlar iki türlü takvim vardır arz üzerinde. Bir tanesi şemsi yani güneşin dönüşümüne bağlı olan takvim. Bu gün halen dünyanın büyük çoğunluğunda kullanılan takvim budur. İkincisi de kameri takvimdir. Kameri takvimde milletimiz çok iyi bilir gerek ramazan dolayısıyla gerekse mübarek geceler dolayısıyla senenin belli günlerinde dönüşümlü olarak daha çok on gün fark atarak seyreden bir takvimdir.Buda kamerin hareketlerine bağlı bir takvimdir. Arz üzerindeki bir takım olaylara baktığımız zaman aslında arzın biyolojisi kameri takvimle planlanmıştır. Çiçeklerin açmasından tohumların yetişmesine kadar canlıların doğurmasına kadar hepsi kameri takvime tabidir. Bunu hepiniz farkında olmadan izlersiniz. Bütün hayvanların doğum süresi ya 21 gündür ya 28 gündür yahut onun katlarıdır. Yani haftaya tabidir. Hiçbir doğum biyolojik hadise şemsi takvime göre ayarlanmış değildir. Hepsi kameri takvime göre ayarlanmıştır. Bunun daha ilginci insan hücresinin vücut içerisindeki mitozudur ki o da kameri takvime ayarlanmıştır. Bundan dolayı da kanser tedavisi yapılırken tedavilerde duymuşsunuzdur 21. gün 28. gün 15. gün gibi belli hücre mitozlarına göre ayarlarlar. Demek ki aslında asıl takvim kameri takvimdir. Fakat kullanılışı itibariyle şemsi takvime nazaran pek pratik değildir. Yani insanlar senenin günlerini gelecek senede aynı günlerde yaşamak isteyecekleri için şemsi takvimi daha çok tercih etmişlerdir.

Mekkenin Fethini Kutlama
Şimdi bu açıdan baktığımız takdirde 31 Aralık şemsi takvim itibariyle Mekkenin fethine gelir. Mekke 31 Aralık da fethedilmiştir. Binaenaleyh Mekkenin fethini tezid etmek için elbette ki kameri takvime göre tezid eder dualarınızı yaparsınız o ayrı bir olaydır ama dünya çapında Mekkenin fethini tezid etmek gerekse bayramını yapmak gerekse bunun günü 31 Aralıktır.

Mekkenin Fethini Tüm Dünyaya kutlatmak
Geliyoruz bizim meşhur yılbaşı curcunasına. Her kafadan bir ses gelir, yılbaşında hindi kesti eğlendi gayri İslami hareketlerde bulundu diye hep yılbaşını yadırgarlar. Halbuki 31 Aralık Hristiyanlık açısından hiçbir kutsallık ihtiva etmez. Ne Hz. İsanın doğumudur ne Hz. İsa ile ilgili bir takım mesajların alışverişine ait bir gündür. 28Aralıka kadar Hıristiyanlığın kutsal günleri biter 24 Aralık da başlar 28 Aralıka kadar çeşitli günleri biter. 31 Aralık nereden çıkmış ve bu niçin yılbaşı yapılmıştır diye insanlar hala kafalarından bu sorunun cevabını bulmuş değillerdir. Çünkü 31 Aralıkın tescil edildiği gün bir Hıristiyan kutsal gün olmadığına göre ve bir takvim değildi o gün kimse çıkıp da bir takvim değildi o gün kimse çıkıp da bir takvim yapmadı. Bu takvim benim inancıma göre Cenab-ı Hakkın fevkalade ehemmiyet verdiği Mekkenin fethini bütün dünyaya kutlatmaktadır. Cenab-ı Hak, farkında olsun olmasın varsın yanlış hareket etsin horon tepsin, cümbüş yapsın ama Mekkenin fethi 31 Aralıktır ve Mekke feth olduktan sonra yeni bir sene gelmiştir. Çünkü insanlığa yeni bir gün doğmuştur.

Fetih Bir Güzelleştirme Olayıdır
Sözlerimin başında söylediğim gibi fetih olayı bir işgal olayı bir askeri siyasi zapdetme olayı değildir. Fetih olayı bir güzelleştirme güzele katlama hadisedir. Bundan dolayıdır ki İslam tarihinde şüphesiz ki bütün fetihlerin ana unsuru olan Mekkenin fethinden sonra böyle bir fetih de İstanbulun fethinde vardır. Dikkat ederseniz fetih bir büyük olay yaratmıştır. İstanbulun fethide bir büyük olay yaratmıştır. Binaenaleyh Mekkenin fethindeki esrarı mümkün olduğu kadar sizlere anlatmaya çalışacağım ve ondan dolayı da hiç kızmayın yılbaşında herkes ne yapıyor diye. Ama bir Müslümana bir şey yakışır o gece Mekke fatihlerinin ruhlarına niyaz etmek Allahın bizi putlardan kurtarıp yeni İslam devletini perçinleştirdiği için Allaha şükretmek yakışır. Hatta hatta eğer bir hediye almak aklınıza gelmişse Mekkenin fethi diye çocuklarınıza verin evladım bu gün yeryüzünün tarihi değişti yeryüzü zulümden kurtuldu yeryüzü putlara tapıyordu yeryüzü zalimlere tabi idi bu zulme son verildi. Bunun hatırası olarak sana şunu aldım dahi diyebilirsiniz. Bu ne bir Hıristiyan geleneğidir ne yılbaşına uyumdur. Ama dünya inşallah yakın zamanda daha iyi öğrenecek ki farkına varmadan bin senedir Mekkenin fethini kutlamaktadır. Ve bunu Allah istemiştir. Bunu yalnız Mekkenin fethine ait bir tarih olsaydı bunu belki Haluk hoca amma da yakıştırdın diyebilirdiniz. Ama bütün yüce günlerimizin, fevkalade önemli günlerimizin dünya tarafından kutlandığının bilmem farkında mısınız? Mesela 21 Nisan on sene evvel yeniden doğuş günü olarak ilan edildi. Efendimizin kameri ayda yeryüzüne teşriflerinin yıl dönümü olan bir gündür. O gün Fahr-i Kainat Efendimizin yeryüzüne teşriflerinin şemsi aydaki günüdür. Büyük millet meclisi açılırken de özellikle bekletilmiştir. 23 Nisana aslında 21 veya 22 Nisan da açılacakken cumaya rast getirmek bakımından 23 Nisanda açılmıştır ve efendimizin doğum günüyle irtibat kurup uğurlu hayırlı ve ebedi olması için bu meclisin bugün seçilmiştir.

DR. HALUK NURBAKİ

Ülkemizin birçok şehrinde 31  Aralık Mekke nin fethi programları Anadolu Gençlik Derneği ve bazı kuruluşlar tarafından kutlanıyor. Biz ailece her sene AGD nin yaptığı programda yerimizi alıyoruz. Sizlerde ailenizle bu programlara katılarak bu özel günü bu şekilde geçirebilirsiniz.